Číslo členského preukazu
Kód z členského preukazu
Oslovenie
Meno
Priezvisko
Ulica a číslo
PSČ a mesto
Dátum narodenia
Mobilný telefón
E-mail
Označte vyhovujúcu možnosť:
Áno, prečítal/a som si Súhlas so spracovaním osobných údajov člena DPO SR (viď tento odkaz na Súhlas) od občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky a akceptujem ho. Ďalej súhlasím, že meno, priezvisko, telefón, e-mail môže Dobrovoľná požiarna ochrana SR použiť aj za účelom poskytovania (zasielania) informácií o funkciách a možnostiach využívania členského preukazu (osloviť ma môžu osobne, e-mailom, SMS alebo formou push správ na vyššie uvedenú e-mailovú adresu/ telefónne číslo). Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Odoslať


Váš členský preukaz dokáže viac! Aktivujte si funkciu Cashback na vašom preukaze hneď teraz.

Označte vyhovujúcu možnosť:
Áno, súhlasím, že uvedené osobné údaje môže myWorld Slovakia, s.r.o. použiť na poskytnutie a zaslanie personalizovaných informácií. Môže ma osloviť poštou alebo osobne, telefonicky, e-mailom, SMS alebo formou push správ za účelom prezentovania programu Cashback World na vyššie uvedenú e-mailovú adresu/ telefónne číslo. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Áno, súhlasím, aby spoločnosť myWorld Slovakia, s.r.o. v súvislosti s mojou účasťou na individuálnom zákazníckom programe poskytla obchodnému partnerovi osobné údaje uvedené v tomto online formulári tak, aby ich obchodný partner mohol použiť na nasledujúce marketingové účely: nadviazanie kontaktu formou elektronických správ (napr. e-mail alebo SMS), cez sociálne médiá (Facebook atď.), faxom, telefonicky alebo listom na informovanie o produktoch a akciách obchodného partnera, na informovanie o ponukách, ktoré sa zhodujú s mojimi preferenciami, ako aj na ankety.*
Áno, súhlasím, aby spoločnosť myWorld Slovakia, s.r.o. môjmu odporúčateľovi a jeho odporúčateľovi (ďalej "nepriamy odporúčateľ") poskytla náhľad do mojich údajov o nákupoch, aby bolo možné sledovať moje nákupné aktivity pre účely vyúčtovania: dátum a čas nákupu, meno a priezvisko, nákupný obrat a menu. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Nepriamy odporúčateľ uvidí iba meno a prvé písmeno priezviska.*

Svoj(e) súhlas(y) so spracovaním údajov môžem (aj jednotlivo) kedykoľvek písomne odvolať (myWorld Slovakia, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - Ružinov) alebo e-mailom na service.sk@cashbackworld.com. Spracovanie údajov na základe súhlasu prebehne podľa zákona.
Áno, prečítal/a som si Všeobecné obchodné podmienky (pozri tento odkaz na VOP) a prečítal/a som si Súhlas so spracovaním údajov (pozri tento odkaz na Súhlas) v rámci účasti na programe Cashback World od spoločnosti myWorld a akceptujem ich.*
Aktivovať preukaz teraz